og:image

og:image
← SLIDE →

1900 - 1919 | 2012

Žitavany – kostol

Kostol v Žitavanoch na zač. 20. storočia a v r.2012
Foto: Profila.hu a Google.com
Animácia: www.topolvar.sk/flash/zm/zitavany-1.swf

by ivan

 0

Share on

Location

Žitavany, Slovensko

Leave a Reply